helgasmit.nl

DE NATURAL VOICE®OPLEIDINGEN

zijn trainingstrajecten om effectief je bron-stem in te kunnen zetten

De OPLEIDING NATURAL VOICE® WORKER is voor therapeuten, onderwijzers, coaches, zorg-professionals en ieder die bewust met de helende krachten van zijn stem wil kunnen werken.

 

De  OPLEIDING NATURAL VOICE® KLANK-SJAMAAN  richt zich op het leren zingen van je rituelen, op het herstellen van de oorspronkelijke harmonie van aarde en kosmos. Op heling en groei voor jezelf, voor de ander en voor Het Grote Geheel.

AFSTEMMING LEERGANGEN

De precieze invulling van de leergangen wordt mede sterk bepaald door de individuele en gezamenlijke gerichtheid van de studenten. En daarbij de afstemming op het moment zelf. De wereld is in beweging. Wij bewegen mee.

DE STRUCTUUR VAN BEIDE OPLEIDINGEN IS GELIJK:

TOELATINGS-GESCHIKTHEID

 • Geen specifieke diploma's. Je hebt al zoveel paden bewandeld. Van gangbare wegen tot onorthodoxe routes. Jij bent jouw unieke gouden pakket van wijsheid, talenten, opleiding, bewustzijn, levenslessen en achtergrond.  Het gaat hier minder om het leren van een nieuw beroep. Het gaat meer om het ontwikkelen van vermogens waarmee je jouw gouden potentieel nog veel krachtiger de wereld in kunt brengen. En daar ben jij nu aan toe. 
 • Als je nog nooit in aanraking bent geweest met het werk van NATURAL VOICE® in Helga's MuziekTempel dan doe je 1 kennismakings-stemsessie (€  55) waarin we toetsen of de opleiding een passende bestemming is voor jou. Eventueel kun je in plaats hiervan een onderbouwde email schrijven waarin je helder maakt waarom jij vind dat je in de opleiding thuishoort, je motivatie en wat jij er hoopt te vinden/ontwikkelen voor jezelf.

  BEGELEIDING

  Begeleiding bij wat jij persoonlijk tegen komt tijdens de opleiding, coaching op jouw eventuele klankprojecten en opleidingsevaluaties worden buiten de opleidingsochtenden/avonden  naar behoefte en doorgaans telefonisch ingevuld.

   

  DIPLOMA

  • Beide opleidingen zijn ervaringstrainingen. Je ondervindt en ontdekt.  Het zit hem in de kilometers die je maakt tijdens de opleiding, het aantal vlieguren. Daar zijn 2,5 jaar voor nodig. Je ontwikkelt de NATURAL VOICE® WORKER of NATURAL VOICE® KLANK-SJAMAAN vaardigheden die je op jouw manier vervolgens integreert in jouw gouden pakket van kwaliteiten. 
  • Je behaalt het NATURAL VOICE® WORKER dan wel het NATURAL VOICE® KLANK-SJAMAAN diploma wanneer je de vooropleiding met alle 6 vervolgmodules hebt doorlopen. Èn daarbij geef je als NATURAL VOICE® WORKER de NATURAL VOICE® slotpresentatie van jouw specialisatie. En doet de  NATURAL VOICE® KLANK-SJAMAAN diens NATURAL VOICE® KLANK-SJAMAAN RITUEEL. Uiteraard wordt je  gecoacht op jouw persoonlijke pad naar deze wijding.

Aansluitend op de VOOROPLEIDING volgt de 2-jarige opleiding bestaande uit 6 modules. De vooropleiding èn de modules bestaan elk uit 7 ochtenden/avonden in een 2-wekelijks ritme gepland.

Prijs per vooropleiding  en per module is 

€ 210  

INDIVIDUEEL OPLEIDINGS TRAJECT OP MAAT

.........komt eraan